top of page
  • Writer's pictureEvianna Sipilä

Henkilö vai brändi muiden joukossa?

Brändi. Merkki. Tunnejälki. Mielikuva. Brändi on kaikkien niiden aistikokemusten summa joita liitämme brändin tuotteeseen tai palveluun. Kuten minkä tahansa tuotteen tai palvelun tavaramerkki myös henkilöbrändi vastaa kysymykseen millaista mielikuvaa luodaan itsestä muille. Henkilöbrändin asiantuntijabrändi taas viittaa aihepiiriin jonka asiantuntijana henkilö on profiloitunut esimerkiksi työuran, opiskelun tai itselle merkityksellisten asioiden kautta.
Digitalisoituminen on ollut pitkän ajan muutos, jota viime vuosien tapahtumat ovat osin vauhdittaneet. Myös työelämässä sekä kollegat että asiakkaat kohtaavat yhä useammin verkossa ja mielikuva, joka toisista syntyy tehdään videon, kuvien, biografien (tutummin esittelyteksti) ja somepostausten perusteella. Vaikka vuorovaikutus on kiistatta yksi sosiaalisen median tärkeimmistä tehtävistä, huomattavan merkittävä osa sen käyttötarkoituksesta on tarjota myös brändien eri tuotteille ja palveluille markkinapaikka. Ehkä sosiaalinen media on vaikuttanut siihen, että myös me käyttäjät olemme tavallaan sekä henkilöitä että brändejä, joiden tarkoitus on sekä vaikuttaa että vakuuttaa?


Henkilöbrändi voi olla aito ihminen.

Henkilöbrändi ei kuitenkaan ilmene ainoastaan somepresenssinä, vaikka some ja digitalisaatio ovat mahdollisesti lisänneet tarvetta sen tietoisemmalle suunnittelulle. Oman henkilöbrändin rakennus on samankaltaista työtä kuin minkä tahansa yritysidentiteetin luominen, jossa tulkitaan sekä omia että ulkopuolisten mielikuvia siitä, mitä brändi on. Koska jokaisen mielikuva itsestään sisältää sokeita pisteitä, omien ystävien, kollegojen ja myös asiakkaiden vakuuttaminen siitä että oma henkilöbrändi on aito ja rehellinen on verrattavissa samaan prosessiin kuin oikean kohdeyleisön tavoittaminen brändille orgaanisesti.


Henkilöbrändin rakentamisessa ei siis ole kyse tietynlaisen julkisivun kiillotuksesta. Koska henkilöbrändillä on yleensä sidos asiantuntijuuteen tai ajatusjohtajuuteen on tietenkin järkevää että oma brändi esiintyy parhaan tiedon kanssa juuri näillä osa-alueilla. Täydellisyys kuitenkin on harvemmin toista ihmistä emotionaalisesti tavoittavaa, koska tuskin kukaan meistä tunnistaa sen omaksi ominaispiirteekseen. Rohkean oppijan ajatuksiin moni muu sen sijaan saattaa postausten kommenteissa yhtyäkin. Siksi oman erinomaisen puolen esittelyn sijaan mielestäni henkilöbrändistä tulee vahva, kun se on saanut kypsyä sekä ammatillisesti että inhimillisesti samassa tahdissa.


Ammattimaisuuden lisäksi henkilöbrändistä erottuvan ja kiinnostavan tekee juuri sen persoonallisuus. Vapaus ilmaista itseään persoonallisella tavalla voi vaikuttaa jonkun toisen mielestä hallitsemattomalta, mutta juuri poikkeavuus herättää uusia ajatuksia ja on siksi mielenkiintoista. Omien erottautumistekijöiden oivaltaminen ja niillä herkutteleminen onkin aivan brändin rakennuksen ytimessä. Ja tietenkin oman henkilö- ja asiantuntijabrändin kokee luontevaksi silloin, kun se edustaa juuri niitä mielenkiinnon kohteita, joista jakaisi tietoa kaikenlaisten keskustelujen lomassa muutenkin. Tällöin myös brändin tavoittama yleisö tietää oppivansa, oivaltavansa ja viihtyvänsä brändin jakaman sisällön parissa.Tässä vielä omien pohdintojeni joukosta ne asiat, joista hyvä henkilöbrändi rakentuu:

  1. Henkilöbrändi on tietynlaisen mielikuvan rakentamista itsestä muille ja sillä voi selkeyttää omaa ammatti-identiteettiä ja asiantuntijana toimimista.

  2. Johdonmukaisella viestinnällä henkilöbrändi tarjotaa ajatuksia verkostolle, jota se on oppinut brändiltä odottamaan. Se herättää luottamusta.

  3. Kun oma rouhea puoli saa tulla jossain määrin näkyväksi myös vastaanottaja tulee viestin kautta paremmin kohdatuksi.

  4. Omien erottautumistekijöiden oivaltaminen on brändin rakennuksen ytimessä.

  5. Erilaisten kasvuvaiheiden näkyminen tekee henkilöbrändistä luontevan.
bottom of page