top of page
  • Writer's pictureEvianna Sipilä

Logo – tarinan muoto.

Ensin oli muoto, jolle annettiin merkitys. Tietyt symbolit erotettiin kirjaimiksi, joiden yhdistelmistä voitiin muodostaa sanoja. Sanoista tuli kertomuksia ja kertomuksista puhuttu kieli. Mikä sitten on ihmisen ja tarinan suhde? Voisiko ihminen itse olla tämän tarinan kerrottu kertomusten kertoja? Hieman korkealentoinen ajatus...


Mutta hei, eikö ymmärrykseen pyrkiminen olekin juuri se hetki, jossa ihminen kohtaa toisen ihmisen? Mielekkään keskustelukumppanin, jolla on jokin silmin nähtävä ulkoinen olemus, joka kätkee sisällensä sen, kuka hän on. Nyt varmaan ymmärrät myös sen, miksi brändeillä on logo. Brändi on logon olemus, jolla kerrotaan sen visiosta, missiosta ja arvoista. Logo taas on brändin visuaalinen ulkomuoto ja identiteetti. Logokin on muoto, jolle on annettu merkitys, jota ihmisen on helpompi ymmärtää.FeDexin ikoninen logo on klassinen esimerkki toimivasta logosta. Logossa kirjainten ‘e’ ja ‘x’ väliin muodostuu oikealle osoittava nuoli, joka ei voisi kuvastaa paremmin kuljetusfirman tarkoitusta toimittaa asioita paikasta A paikkaan B. Ensimmäisen kerran jälkeen nuolta ei voi enää olla huomaamatta. Pienen arvoituksellisuutensa vuoksi, logo on onnistunut jättämään jälkensä monen pitkäaikaiseen muistiin.


Käy myös lukemassa aiheeseen liittyvä kirjoitus: History Of The FedEx Logo Design Meaning & Evolution
Henkilöllä logo?


Kuinka iso merkitys logolla on yksityisyrittäjälle tai esimerkiksi artistille? Toisaalta ihminenhän on jo valmiiksi oman toimintansa ruumiillistuma... Tänä päivänä erilaisten symbolien merkitys on kuitenkin noussut aivan omaan arvoonsa (emojit, gifit, ylipäätään kaikki sometoiminta...). Myös omalla kohdallani logon työstäminen oli olennainen osa urapolkuni ja ammatti-identiteettini muodostamista. Siksi jonkinlainen visuaalinen identiteetti on vähintäänkin tärkeä, jos ei välttämätön osa jonkun entiteetin luomisprosessia.


Käy myös lukemassa aiheeseen liittyvä kirjoitus: Minä olen.


Suunnitellessani omaa logoani lähdin etsimään vahvaa kirjasintyyppiä (Poppins Extra Bold), joka olisi erottuva ja selkeä. Sellainen kuten minäkin halusin sanomaltani olla. Leipätekstissä käyttämäni kirjasintyypin valitsin fontin (Roboto Mono Light), joka muistuttaa vanhalla kirjoituskoneella kirjoitettua tekstiä. Fontista tulee mieleen vanhat sanomalehdet ja niiden mustavalkoiset kuvat. Jos se ei ole vielä tullut ilmi, minun tapani on katsoa elämää hieman kellertävän retro-linssin läpi. Tämänkin valinnan taustalla on vahvistaa tarinankerronnan roolia brändin kehittämisessä. Tarinat rakentuvat sen ymmärryksen päälle, mitä on opittu (huomaa mennyt aikamuoto).


Vaikkei logon piirtely johtaisikaan oikean yrityksen perustamiseen, oman logon suunnitteluprosessi voi olla hyödyllinen harjoitus hahmottaa omien taitojen ja kiinnostuksen kohteiden kiteyttämistä. Oman logon suunnittelussa pääset hyvään vauhtiin kun pidät ainakin nämä kolme asiaa mielessä:


  1. Logosi on riittävän yksinkertainen. Logon tarkoitus on yksinkertaistaa monimutkaista

  2. Logosi on nokkela. Logolla on ulottuvuuksia, jotka jättävät halutun muistijäljen

  3. Logosi on relevantti. Brändisi identifioituu logoon luontevasti

Etunimestäni (Evianna) johdetun kirjainmuodostelman tarkoitus ei ole olla helposti luettava. Halusin tehdä muodostelmasta arvoituksellisen, jopa paradoksaalisen. Minusta on hyvä, jos logoni herättää katsojassaan kysymykset “miksi” ja “miten”. Näillä kahdella kysymyksellä päästään jo pitkälle esimerkiksi brändistrategian suunnittelemisessa. Lisäksi logoa voi katsoa miten päin vaan, koska siitä ei varsinaisesti tule etunimeni, vaikka se antaakin sen vaikutelman. Jos logoa kuitenkin katsoo tarkkaan, sen keskelle syntyy FeDexin logon inspiroima nuoli.

Nuoli kuvaa minun ammatillista arvomaailmaani. Haluan kasvaa ja kehittyä ja parhaassa tapauksessa kokea sen yhdessä omien asiakkaitteni kanssa. Innokkuus minulle merkki siitä, että ainakin mieli on ylöspäin ja asiat, joita tekee ovat aidosti energisoivia. Silloin on todennäköistä, että muutkin asiat ovat menossa oikeaan suuntaan. Ja kyllä – olen myös parantumaton optimisti ja uskon johdatukseen.


Hei mahtavaa, kun olet päätynyt lukemisessa tänne asti. Jos blogi tämä sai sinut inspiroitumaan kertomaan sinun brändisi tarinaa, ei anneta liekin sammua! Oli kyseessä sitten tuotteen tai osaamisesi brändäys, sovitaan meille rento yhteinen tapaaminen. Katsotaan sen jälkeen, miten voisimme yhdessä lähteä kehittämään sinun brändisi tarinaa!

Ota siis rohkeasti yhteyttä etusivulta ja sovitaan meille ensimmäinen yhteinen tapaaminen!

Näistä kuplivista ajatuksista on hyvä lähteä vapun viettoon. Toivottavasti sait tekstistäni vähintäänkin intoa tutkia logojen tarinoita syvällisemmin. Hauskaa vappua! <3bottom of page