top of page
  • Writer's pictureEvianna Sipilä

Vastuullisuus liirumlaarumeista vaikuttamiseen.

Vastuullisuus on saavuttanut 2020-luvulla bisneksessä roolin, joka on tullut jäädäkseen. Yrityksiltä odotetaan strategiaan istutettuja arvoja, jotka ilmenevät konkreettisesti liiketoiminnassa ja vaikuttavat asiakasrajapintaa myöten. Hyvä näin, koska ei ole kenenkään etu, jos vastuullisuusteot jäävät katteettomiksi lupauksiksi. Tällaiset yritykset syyllistyvätkin niin sanottuun viherpesuun. Vastuullisen imagon saavuttaminen on seurausta strategisesti harkitusta ja läpinäkyvästä toiminnasta. Lainaus Maria Keräsen (2021) luentomateriaaleista kiteyttää mielestäni tämän asian erinomaisesti:


Maine on osaavan toiminnan tulos ei väline.

Kuva: Lotta Lehtikevari


Rana Plazan vaatetehtaassa tapahtunut onnettomuus joka aiheutti tehtaan sortumisen ja satojen ihmisten kuoleman kaatoi dominorivin, jonka jälkeen vaatebisneksiä on alettu vaatia tilille vastuullisuudestaan. Myös meillä Suomessa jokainen vastuulliseksi itsensä määrittelevä vaateyritys kokoaa julkisen vastuullisuusraportin omasta vastuullisuudestaan vuosittain. Asiassa uraa uurtavaa työtä tehnyt hollantilainen Rank a brand järjestö on kehittänyt mittausjärjestelmän, johon meillä Suomessa toimiva Eetti ry on haastanut kotimaiset vaatemerkit osallistumaan. Niin kuin liiketoiminnassa yleensä tavoitteille asetetaan mittarit. Myös vastuullisuuden mittaaminen on ehdottomasti tätä päivää.


Käy lukemassa lisää Rana P


lazan käynnistäneistä muutoksista vaatebisneksessä blogitekstistä: Nudie Jeans – oikealla polulla.Mitä siis yritysvastuu tarkoittaa?


Yritysvastuu on strateginen kokonaisuus, joka muodostuu eri toiminnoista yrityksen sisällä. Näitä toimia ovat kannattavuus, ympäristö, turvallisuus, yhteiskunnallisuus, hankinnat ja tuotanto, viestintä, laillisuus ja velvoitteiden noudattaminen sekä sidosryhmien suhteet (Keränen, M. 2021). Vastuullisuus kulkeekin usein käsi kädessä yhteiskunnallisten ongelmanratkaisun kanssa. Yrityksen tahtotilasta ja konkreettisista toimista esimerkiksi yhteiskunnallisen haasteen kitkemiseksi käytetäänkin termiä “social impact” (PING Helsinki, 2021).


Kuva: Lotta Lehtikevari


Mutta eikö vastuullisuuden pitäisi olla itsestään selvää, kun puhutaan ihmishengen arvosta ja luonnon moninaisuuden säilyttämisestä? Molemmissahan on kyse elämän perusedellytyksistä. Kai ahneus menee monessa tapauksessa tämänkin tosiasian edelle. Kiitos yhä tietoisemman kulutuskäyttäytymisen, parempaa kohti ollaan kuitenkin menossa. Seuraavaa vuosikymmentä ollaankin luonnehdittu yhteiskunnallisen liiketoiminnan ajaksi, jonka tarkoituksena on ratkaista yhteiskunnallisia ongelmia valjastaen siihen markkinatalouden hyödyt.Yhteiskunnallisen liiketoiminnan aika


Yhteiskunnallisessa liiketoiminnassa kuluttajan vaikutusvalta kasvaa, kun jokainen ostopäätös ohjaa investointeja sinne, missä yritys haluaa yhteiskunnallisesti vaikuttaa. Tästä ei ole enää pitkä matka siihen, mitä on vaikuttajamarkkinointi. Asiakas, joka käyttää edellämainitun yrityksen tuotteita luoden siitä sisältöä uniikille seuraajakunnalleen sosiaalisessa mediassa, voi toimia yrityksen vaikuttajamarkkinoijana. Vaikuttajamarkkinointi perustuu tutulta ihmiseltä saadun suosituksen tehokkuuteen. Onhan se inhimillisestikin katsottuna järkevämpää luottaa tutun ihmisen arvioon tai varoitukseen kuin kasvottoman yrityksen markkinointiviestintään. Vaikuttajamarkkinointi on hyvä esimerkki tavasta, jolla sosiaalista mediaa voidaan käyttää myös hyviin tarkoitusperiin edistäen läpinäkyvyyttä ja rehellisyyttä. (PING Helsinki, 2021.)


Kuva: Lotta Lehtikevari


Kumppanuutta ja yhdessätekemisen mahdollisuuksia


Vastuullisuuden teemana ja yhteiskunnallisena haasteena tasa-arvo nousee yhdeksi päivän polttavista aiheista. Tartuimme tähän mahdollisuuteen Tampereen Pyrinnön naisten koripallojoukkueen kanssa järjestämällä aiheesta aamukahvtilaisuuden Tampereen yrittäjille suunnatussa yhteisöllisessä työtilassa Crazy Townilla. Juuri nyt naisurheilujoukkue yhteistyökumppanina on näkyvä viesti vastuullisuudesta, jos yrityksen arvoihin kuuluu tasa-arvon edistäminen.


Seuraa Pyrinnön naisten toimintaa instagramista: @trepyrintonaiset


Tapahtuman järjestelyihin osallistui myös Forssan Alun Ninni Salmi, joka puhui aiheesta suomalaisen koripalloammattilaisen näkökulmasta. Vastaanotto helposti tunteita kuumentavalle aiheelle oli kaikin puolin lempeä ja yhteistyöhaluinen. Se on lämmittänyt mieltä vielä viikko tapahtuman jälkeenkin! Kun puhutaan tasa-arvosta ainakin itse haluan herättää ajatuksia kumppanuuden ja yhdessä tekemisen mahdollisuuksista. Oli ilo nähdä yleisössä nousevia käsiä ja aiheen sytyttämiä ideoita, joita itse koripallomaailman sisäpuolelta ei oltu osattu ajatella. Toisin kuin hyväntekeväisyys saattaa jäädä usein irralliseksi osaksi yrityksen liiketoiminnallisia tavoitteita, yhteisen arvon tuottamiseen perustuva kumppanuus voi lisätä paikallisyhteisön hyvinvointia (Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2020).Lähteet: Eetti ry, 2021. https://eetti.fi/toiminta/teemat/rank-a-brand/

Keränen, M. 2020. Mistä puhutaan, kun puhutaan yritysvastuusta? Ympyräks aamukahvitilaisuus. https://keskisuomi.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/05/Vastuullisuusviestinta_YmpyraKS_Keranen.pdf

Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2020. Yritysvastuu 2.0 Johtamisen uusi normaali. PING Helsinki, 2021.

Social Impact markkinoijan muistilista.

PING Helsinki, 2021.

Vaikuttajamarkkinointi 2020-luvulla.

bottom of page